Ακτινολογικό

Ακτινολογικό    

Η λήψη ακτινογραφίας (ή ακτινογραφιών, ανάλογα με το πρόβλημα) είναι απαραίτητη στα περισσότερα χειρουργικά και παθολογικά περιστατικά. Η διαδικασία είναι συνήθως απλή και σύντομη. Το ζώο τοποθετείται στο τραπέζι του ειδικού ακτινολογικού μηχανήματος. Ο ιδιοκτήτης φοράει ειδική προστατευτική ποδιά και συγκρατεί το ζώο στην κατάλληλη θέση που του υποδεικνύεται από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό (η ακτινοβολία που δέχεται το άτομο που συγκρατεί το ζώο είναι πολλές φορές μικρότερη από το να έβγαζε ο ίδιος μια ακτινογραφία και δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία του, εκτός αν πρόκειται για γυναίκα και υπάρχει περίπτωση κυοφορίας!!).

Αν για οποιονδήποτε λόγο το ζώο δεν συνεργάζεται (φοβάται, πονάει ή είναι επιθετικό), ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να συγκρατήσει το ζώο ή αδυνατεί να το κάνει, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται απόλυτη συμμετρία και συγκεκριμένη τοποθέτηση του ζώου στο τραπέζι του ακτινολογικού μηχανήματος (όπως παράδειγμα για τη διάγνωση της δυσπλασίας του ισχίου), τότε στο ζώο γίνεται ηρέμηση ή και γενική αναισθησία. Μετά τη λήψη της ακτινογραφίας (που γίνεται σε δευτερόλεπτα), χρειάζονται μόνο περίπου 10-15 λεπτά για την εμφάνισή της.

Η λήψη ακτινογραφιών είναι πολύ χρήσιμη σε διάφορα προβλήματα των κατοικιδίων μας. Με μια καλή ακτινογραφία, σε εξειδικευμένο κτηνιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα, διαγιγνώσκουμε ορθοπεδικά προβλήματα (κατάγματα, εξαρθρήματα, δυσπλασίες), ελέγχουμε το μέγεθος και το σχήμα της καρδιάς (πολύ σημαντικό αν υποψιαζόμαστε καρδιοπάθειες), την κατάσταση των πνευμόνων και της θωρακικής κοιλότητας (πνευμονοπάθειες, συλλογή υγρού ή αέρα στη θωρακική κοιλότητα, πρωτογενείς ή -συνηθέστερα- μεταστατικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα κ.λ.π.), το μέγεθος και τη θέση των εσωτερικών οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας κ.ά.

Η λήψη και η επεξεργασία των ακτινογραφιών στο κέντρο μας γίνεται με ψηφιακό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας!

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ωτοσκοπήσεις με κάμερα Μυελογραφίες »
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ